Ze względu na święto Chińskiego Nowego Roku
dniach 24.01.2020 - 28.01.2020 Chińskie Centrum Wizowe będzie nieczynne.


 

 


 

 

Od 15.10.2018 aplikacje o wizy chińskie będą przyjmowane wyłącznie przez powstałe Chińskie Centrum Podawcze.

Koszty
Nowe centrum wizowe w głównej mierze oznacza wzrost cen, które należy doliczyć do kosztów otrzymania wizy do Chin. Tak więc oprócz opłaty konsularnej, do wizy należy doliczyć opłaty jakie pobiera Chińskie Centrum Podawcze

  • wiza w trybie standardowym – opłata pobierana przez Centrum 185 zł + koszt wizy 260 zł- całkowity koszt 445 zł
  • wiza w trybie ekspres –opłata pobierana przez Centrum- 275 zł + koszt wizy-370 zł- całkowity koszt 645 zł
  • wiza tryb super ekspres – opłata pobierana przez Centrum 370 zł (tryb ten będzie dostępny tylko w określonych przypadkach)+ koszt
  • wizy 420 zł - całkowity koszt 790 zł

Opłaty pobierane przez Centrum Podawcze są bezzwrotne.
Jeśli Państwa wniosek wizowy zostanie odrzucony przez konsulat - Chińskie Centrum nie zwraca opłaty podawczej - zwracany jest tylko koszt wizy.

Ważna informacja!

Do składanej aplikacji wizowej nie należy przyklejać fotografii. Zdjęcie musi być dostarczone luzem. 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ograniczeniem wprowadzonym przez Wydział Konsularny w terminie od 30.07.2018  po 31.08.2018 r. Rosyjskie Centrum Wizowe wprowadza tymczasowe zmiany w przyjmowniu wniosków o wydanie wiz do Rosji.

W wyżej wymienionym okresie będą przyjmowane:

•             Tylko aplikacje z terminem wyjazdu nie wcześniejszym niż 10-20 dni przez planowaną podróżą do Rosji

•             Tylko od aplikantów z Warszawskiego Okręgu Konsularnego

 

Od biur podróży będziemy mogli przyjmować maksymalnie 4 wnioski dziennie, jeśli będzie możliwość zwiększenia tego limitu – będziemy informować o tym na bieżąco. W niektóre dni liczba przyjmowanych wniosków może być ograniczona.

 

Ponadto informujemy, że terminy rozpatrywania wniosków od mogą być znacznie wydłużone.