• legalizacja dokumentów w MSZ
  • legalizacja dokumentów w Krajowej Izbie  Gospodarczej
  • legalizacja dokumentów w Ambasadach
  • koszt legalizacji 90 zł +vat za pierwszy dokument- za każdy następny 30 zł + vat.