Ubezpieczenia dla cudzoziemców przebywających na terytorium Republiki Białorusi
wersja 15.03.2012

DODATKOWE RYZYKA:
(PF) praca fizyczna +60%
(ASiZS) amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu + 50%
(SWR) sporty wysokiego ryzyka + 100%
(ES) ekstremalne sporty + 300%
(CP) choroby przewlekłe + 200%
grupa pow. 10 pax zniżka 10 %

suma ubezpieczenia w EURO
Ryzyko
wariant I Small wariant II Medium wariant III Large VIP
koszty leczenia 10 000 20 000 30 000
NNW 2 000 2 000 4000
BP 400
OC 50000
liczba dni kod cena w PLN kod cena w PLN kod cena w PLN
1-3 dni BSS0303 8 BSM0303 9 BSL0303 22
4- 6 dni BSS0205 16 BSM0205 19 BSL0205 24
7-9 dni BSS0305 19 BSM0305 24 BSL0305 29
10- 12 dni BSS0306 24 BSM0306 29 BSL0306 34
13-15 dni BSS0307 27 BSM0307 34 BSL0307 39
16-18 dni BSS0308 31 BSM0308 37 BSL0308 45
19-21 dni BSS0309 34 BSM0309 44 BSL0309 51
22-24 dni BSS0310 39 BSM0310 49 BSL0310 59
25-27 dni BSS0311 49 BSM0311 58 BSL0311 64
28-30 dni BSS0312 54 BSM0312 64 BSL0312 74
31-33 dni BSS0313 59 BSM0313 69 BSL0313 79
34-36 dni BSS0314 65 BSM0314 72 BSL0314 84
37-39 dni BSS0315 69 BSM0315 74 BSL0315 88
40-42 dni BSS0316 72 BSM0316 76 BSL0316 92
43-45 dni BSS0317 75 BSM0317 78 BSL0317 97
46-48 dni BSS0318 77 BSM0318 80 BSL0318 100
49-51 dni BSS0319 79 BSM0319 82 BSL0319 105
52-54 dni BSS0320 81 BSM0320 84 BSL0320 112
55-57 dni BSS0321 84 BSM0321 86 BSL0321 117
58-60 dni BSS0322 86 BSM0322 88 BSL0322 123
61-63 dni BSS0323 89 BSM0323 93 BSL0323 128
64-66 dni BSS0324 94 BSM0324 98 BSL0324 132
67-69 dni BSS0325 98 BSM0325 102 BSL0325 136
70 -72 dni BSS0326 104 BSM0326 109 BSL0326 139
73-75 dni BSS0327 109 BSM0327 113 BSL0327 147
76-78 dni BSS0328 114 BSM0328 118 BSL0328 155
79-81 dni BSS0329 119 BSM0329 122 BSL0329 159
82-84 dni BSS0330 124 BSM0330 127 BSL0330 165
85-87 dni BSS0331 127 BSM0331 133 BSL0331 169
88-90 dni BSS0332 129 BSM0332 139 BSL0332 179
91-120 dni BSS0333 134 BSM0333 144 BSL0333 184
121-150 dni BSS0334 137 BSM0334 147 BSL0334 209
151-180 dni BSS0335 139 BSM0335 149 BSL0335 229
181-210 dni BSS0336 149 BSM0336 159 BSL0336 239
211-240 dni BSS0337 159 BSM0337 169 BSL0337 284
241-270 dni BSS0338 169 BSM0338 179 BSL0338 304
271-300 dni BSS0339 179 BSM0339 189 BSL0339 334
301-330 dni BSS0340 189 BSM0340 199 BSL0340 369
331-365 dni BSS0341 199 BSM0341 209 BSL0341 394