Taryfa specjalna do ubezpieczenia "Indywidulane podróże Kontynenty" dla osób przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
v.1.11.2011
Ubezpieczenie TRAVEL

DODATKOWE RYZYKA:
(PF) praca fizyczna +60%
wiek poniżej 25 lat - 10%
wiek powyżej 65 lat + 50%
(CP) choroby przewlekłe + 300%
grupa > 10 osób -10%

nazwa wariantu
  Small RU/UA
kod wariantu
suma ubezpieczenia KL 30 000 EUR
okres ubezpieczenia składka od osoby w PLN
1- 3 dni 15
4- 7 dni 19
8-14 dni 33
15-30 dni 60
31-60 dni 96
61-90 dni 129
91-120 dni 153
121-150 dni 176
151-180 dni 198
181- 365 dni 198