Aplikacja na elektroniczną autoryzację do podróży do Kanady - Electronic Travel Authorization (eTA)

Od 1 marca 2016 roku obywatele wszystkich krajów objętych bezwizowym ruchem z Kanadą, zobowiązani są uzyskać
przed podróżą elektroniczną rejestrację tzw. eTA (Electronic Travel Authorization).
Rejestracja obowiązuje tylko na podróż drogą lotniczą, bez tej rejestracji podróżni nie zostaną wpuszczeni na pokład
samolotu.
Electronic Travel Authorization (eTA) do Kanady jest wydawana na konkretny paszport na 5 lat lub do końca ważności
twojego paszportu na wielokrotny wjazd.
Pośrednictwo Wizowe Mirosław Popardowski dokonuje takiej rejestracji. Koszt naszej usługi to 110,70 PLN brutto, koszt
autoryzacji to 7$CAN.
Czas oczekiwania do 72 h.
Jeśli jedno z poniższych kryteriów dotyczy podróżnego to nie potrzebuje tej autoryzacji, ale może ją dobrowolnie
dokonać:
- obywatelem USA
- przekraczasz granicę Kanady granicą lądową lub morską,
- obywatelem Francji - rezydentem na/i podróżującym z wysp St. Pierre i Miquelon,
- tymczasowym rezydentem z ważną wizą kanadyjską,
- studentem z ważnym pozwoleniem na naukę w Kanadzie, uzyskanym po 01 sierpnia 2015,
- zagranicznym pracownikiem z ważnym pozwoleniem na pracę w Kanadzie uzyskanym po 01 sierpnia 2015,
- stałym rezydentem w Kanadzie,
- posiadasz ważny status imigracyjny w Kanadzie i wjeżdżasz z USA lub wysp St. Pierre i Miquelon,
- członkiem delegacji wizytujących siły zbrojne w Kanadzie podczas pełnienia swoich obowiązków służbowych,
- członkiem załogi samolotu, cywilnym inspektorem lotniczym lub członkiem badania komisji wypadków,
- akredytowanym dyplomatą

Ankieta

 

 Proszę wypełnić i wysłać ankietę

 

Ankieta

 Potrzebny jeszcze skan pierwszej strony paszportu(strona z danymi)