Australia

ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel. /+48/0225213444
pon. - pt.: 9.00 - 12.30

 

 

 

 

Informacje

  • Wjazd do Australii na podstawie promesy wizowej wydawanej przez MSZ Australii.
  •  Promesa wydawna w formie elektronicznej - ważna rok- wielokrotna

 

Dokumenty

  • Dokumenty potrzebna do uzyskania promesy;
  • Skan pierwszej strony paszportu ( strona z danymi)
  • Wypełaniona ankieta wizowa 
  • Dokumenty moga byc przesłane meilem.

 

Ankieta I

Ankieta II

 

Cena

 Pośrednictwo wizowe za wizę elektroniczną do Australii - 90 zł +23 % vat.

 Promesa wizowa bezpłatna.