Arabia Saudyjska

ul. Stępińska 55
00-379 Warszawa
tel. /+48/0228400000
pon - pt: 9.00 - 12.00

 

Dokumenty

WIZYTA BIZNESOWA

 1. Wypełniony wniosek wizowy
 2. Numer rejestracji internetowej*
 3. Ważny paszport (dwie strony wolne na wklejanie wizy)
 4. Dwie fotografie (en face, białe tło, 4,5 cm x 3,5 cm)
 5. Zaproszenie wystawione przez saudyjską Izbę Przemysłowo-Handlowa lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej.
 6. Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej
 7. Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje:
  • krótki opis działalności firmy
  • imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej
  • nazwa firmy saudyjskiej
  • dokładny cel wizyty
  • rodzaj wizy oraz długość pobytu, jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma
 8. Upoważnienie do składania i odbioru w imieniu klienta dokumentów w konsulacie Królestwa Arabii Saudyjskiej

*Do składanych dokumentów należy dołączyć NUMER REJESTRACJI INTERNETOWEJ, który uzyskuje się na stronie: https://enjazit.com.sa I apply for a visa to enter the Kingdom of Saudi embassy abroad by individuals.

Możemy dokonać rejestracji w imieniu klienta.
Informujemy że w przypadku dokonania błędnej rejestracji i opłaty- jest ona bezzwrotna

Praca tymczasowa

 1. Wypełniony wniosek wizowy
 2. Numer rejestracji internetowej*
 3. Ważny paszport (dwie strony wolne na wklejanie wizy)
 4. Dwie fotografie (en face, białe tło, 4,5 cm x 3,5 cm)
 5. Zaproszenie wystawione przez saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 6. Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej.
 7. Pismo delegujące z firmy polskiej (w dwóch egzemplarzach), zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje:
  • krótki opis działalności firmy
  • imię, nazwisko oraz stanowisko osoby delegowanej
  • nazwa firmy saudyjskiej
  • dokładny cel wizyty
  • przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie
  • Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, bez siedziby w Polsce, pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej w kraju siedziby firmy.
 8. Oryginał dyplomu poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu podanego w zaproszeniu.
 9. Kopia umowy pomiędzy firmą saudyjską a firmą wysyłającą.
 10. Bilet lotniczy (do miejsca siedziby firmy zapraszającej).

*Do składanych dokumentów należy dołączyć NUMER REJESTRACJI INTERNETOWEJ, który uzyskuje się na stronie: https://enjazit.com.sa  I apply for a visa to enter the Kingdom of Saudi embassy abroad by individuals.

 

Formularze

 

Formularz

Należy wypełnić drukowanymi literami

 

 Formularz do KIG-u

 List delegujący pracownika

  Deklaracja