Chiny i Hongkong

ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
tel. /+48/0228313836
pon: 13.30 - 15.30
śr i czw: 9.00 - 11.00

 

Ze względu na święto Chińskiego Nowego Roku
dniach 24.01.2020 - 28.01.2020 Chińskie Centrum Wizowe będzie nieczynne.

Od 15 grudnia 2019 Ambasada Chin w Polsce będzie wydawać wizy biometryczne. W tym celu bedą pobierane
odciski linii papilarnych dziesięciu palców. Wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa w Chińskim
Centrum Wizowym w Warszawie. Dane biometryczne będą pobierane raz na 5 lat.
Przy następnym staraniu się o wizę w przypadku jeżeli nie upłyneło 5 lat od momentu pozostawienia
odciskó palców- możemy skłądać dokumenty wizowe w Państwa imieniu bez konieczności stawiennictwa
w Chińskim Centrum Wizowym.
Z obowiązku skanowania linii papilarnych zwolnione są osoby poniżej 14 roku życia i powyżej 70 roku życia, posiadacze paszportów dyplomatycznych oraz osoby których odcisków linii papilarnych fizycznie nie da się pobrać z uwagi na niepełnosprawność.
Rezerwacji terminu spotkania w Chińskim Centrum Wizowym można dokonać za naszym pośrednictwem.
Możemy też złożyc , opłacić i odebrać Państwa dokumenty w Chińskim Centrum Wizowym -warunkiem
jest obecność Panstwa w momencie składania aplikacji w celu pozostawienia odcisków palców.
Oferujemy również Państwu pomoc w wypełnieniu elektronicznego wniosku wizowego.
Zachęcamy do wcześniejszego aplikowania o wizy. Wszystkie wizy uzyskane przed 15 grudnia 2019 roku zachowują ważność.
Koszty wizowania tryb zwykły 4 dni robocze od momentu przyjęcia dokumentów w Centrum Wizowym
260 zł - opłata konsularna 185 zł - opłata Centrum Wizowego 123zł brutto - pośrednictwo wizowe Koszt wizowania tryb ekspresowy 3 dni robocze od momentu przyjęcia dokumentów w Centrum Wizowym
370 zł - opłata konsularna 275 zł - opłata Centrum Wizowego 1203zł brutto - pośrednictwo wizowe Koszt wizowania tryb superekspres 2 dni robocze od momentu przyjęcia dokumentów w Centrum Wizowym
790 zł - opłata konsularna 123 zł brutto - nasze pośrednictwo
50 zł - wypełnienie wniosku elektronicznego (usługa dodatkowa)
Dokumenty wymagane do uzyskania wizy do Chin
Wiza turystyczna
• Paszport ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym, posiadający 3 kolejne wolne strony
• 2 aktualne kolorowe fotografie na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, bez okularów, bez grzywki, widoczne uszy prosimy nie przyklejać zdjęcia do wniosku
• Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie
• Bilet lotniczy w obie strony - może być wstępna rezerwacja
• Potwierdzenie rezerwacji hotelowej - może być wstępna rezerwacja
Można również ubiegać się o wizę turystyczną na podstawie zaproszenia od obywatetela Chin lub obcokrajowca przebywajacego w Chinach. Należy załączyć kopię zaproszenia oraz kopię pozwolenia na pobyt (dotyczy obcokrajowców). W przypadku gdy osobą zapraszającą jest członek rodziny, należy ubiegac się o wizę prywatną.
Wiza turystyczna jest wydawana na okres do 3 miesięcy - 1 wjazd lub 6 miesiący - 2 wjazdy (konieczne jest załączenie rezerwacji na drugi wjazd).
Wiza turystyczna pozwala na pobyt do 30 dni. Konsul ma prawo wydania wizy na okres krótszy od
wnioskowanego.
Osoby, które wyjeżdżają na wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży, zamiast biletów mogą okazać
potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz program imprezy. Polacy nie potrzebują wiz wjazdowych do
Hongkongu i Macao, jeżeli ich pobyt nie przekroczy 3 miesięcy.
Wiza biznesowa
• Paszport ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym,
posiadający 3 kolejne wolne strony
• 2 aktualne kolorowe fotografie na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, bez okularów, bez grzywki,
widoczne uszy, prosimy nie przyklejać zdjęcia do wniosku
• Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie
• Zaproszenie od chińskiego kontrahenta (skan dobrej jakości) musi zawierać dane paszportowe osoby
zapraszanej, dane firmy chińskiej, daty pierwszego planowanego wjazdy i wyjazdu z Chin, informacje
o celu podróży,informacje kto pokrywa koszty podróży i pobytu w Chinach
• pieczęć oraz podpis .
Wiza biznesowa jest wydawana na okres do 3 miesięcy - 1 wjazd, do 6 miesięcy - 2 wjazdy, na 6 lub 12 miesięcy
- wiza wielokrotna. Aby ubiegać się o wizę wielokrotną należy załącznyć ksero poprzedniej wizy biznesowej oraz
pieczątek w paszporcie potwierdzajacych 2 krotny wcześniejszy wjazd do Chin na wizie biznesowej (M).
Pieczątki muszą być z ostatnich 12 miesięcy.
Wiza biznesowa jest wydawana na 30 dni pobytu. Można ubiegać się o dłuższy pobyt na podstawie zaproszenia
zawierajacego szczegółowy plan pobytu w Chinach. Konsul ma prawo wydania wizy na okres krótszy od
wnioskowanego.
Wiza prywatna dla członka rodziny
• Paszport ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym,
posiadający 3 kolejne wolne strony
• 2 aktualne kolorowe fotografie na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, bez okularów, bez grzywki,
widoczne uszy, prosimy nie przyklejać zdjęcia do wniosku
• Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie
• Zaproszenie (kopia) zawierające:a) dane osoby zapraszanej (imię i nazwisko, nr paszportu, data urodzenia,
płeć itp.)b) informacje odnośnie wizyty (cel wizyty, dokładną datę 1-szej wizyty, tj. datę wjazdu i
wyjazdu z Chin, adres pobytu w Chinach, relację pomiędzy osobą zapraszającą, a zapraszaną, informację
o tym, kto pokrywa koszty) c) dane osoby zapraszającej (imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy, podpis
• Kopia stałej karty pobytu i kopia paszportu (w przypadku obywateli Polski) / kopia dowodu osobistego
(w przypadku obywateli Chin)
• Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo* (akt urodzenia, akt małżeństwa itp.) - kopie
Wiza studencka do 180 dni
• Paszport ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym, posiadający 3 kolejne
wolne strony
• 2 aktulane kolorowe fotografie na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, bez okularów, bez grzywki,
widoczne uszy, prosimy nie przyklejac zdjęcia do wniosku
• Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie
• Zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach - "Admission Letter" - oryginał do wgladu + kopia
• Wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) - w
przypadku ubiegania się o wizę powyżej 180 dni
Uwaga! Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych
w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
Wiza pracownicza
• Paszport ważny co najmniej 180 dni od daty złożenia wniosku posiadający 3 kolejne wolne strony
• Wniosek wizowy wypełniony elektronicznie
• 2 aktulane kolorowe fotografie na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, bez okularów, bez grzywki, widoczne uszy, prosimy nie przyklejać zdjęcia do wniosku
• Jeden z dokumentów: oryginał do wglądu + kopia:
a) Pozwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca, wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL („Notification letter of Foreigners work permit in the Peoples Republic of China" / „Foreigners Employment Permit of the Peoples Republic of China") - wzór w załączniku b) Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta („Permit for Foreign Experts Working in China")c) Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm („Registration Certificate of Resident Representative Offices of enterprises of foreign countries (regions)"d) „An approval document for commercial performances issued by the Chinese government authorities for cultural affairs", e) „Letter of Invitation to Foreigners for Offshore Petroleum Operations in China issued by China National Offshore Oil Corporation".
Obywatele państw spoza Strefy Schengen powinni aplikować o wizę do Chin bezpośrednio w konsulacie CHRL.

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  Od 10.05.2019 obowiązują NOWE WNIOSKI ELEKTRONICZNE wypełniane w języku angielskim. Szczegóły w zakładce "Formularze".

Od 15.10.2018 aplikacje o wizy chińskie będą przyjmowane wyłącznie przez powstałe Chińskie Centrum Podawcze.

Koszty
Nowe centrum wizowe w głównej mierze oznacza wzrost cen, które należy doliczyć do kosztów otrzymania wizy do Chin. Tak więc oprócz opłaty konsularnej, do wizy należy doliczyć opłaty jakie pobiera Chińskie Centrum Podawcze

  • wiza w trybie standardowym – opłata pobierana przez Centrum 185 zł + koszt wizy 260 zł- całkowity koszt 445 zł
  • wiza w trybie ekspres –opłata pobierana przez Centrum- 275 zł + koszt wizy-370 zł- całkowity koszt 645 zł
  • wiza tryb super ekspres – opłata pobierana przez Centrum 370 zł (tryb ten będzie dostępny tylko w określonych przypadkach)+ koszt
  • wizy 420 zł - całkowity koszt 790 zł

Opłaty pobierane przez Centrum Podawcze są bezzwrotne.
Jeśli Państwa wniosek wizowy zostanie odrzucony przez konsulat - Chińskie Centrum nie zwraca opłaty podawczej - zwracany jest tylko koszt wizy.

Ważna informacja!

Do składanej aplikacji wizowej nie należy przyklejać fotografii. Zdjęcie musi być dostarczone luzem.

 


 

 

 

Uwaga! Z dniem 1.04.2017  konsulat Chińskiej Republiki Ludowej zwraca szczególną uwagę na poprawnie wypełniony formularz wizowy. Żaden punkt formularza, nie może pozostać bez odpowiedzi. Jeśli określone pytanie Państwa nie dotyczy, bardzo prosimy o wpisanie w wolne pole symbolu N/A. W przypadku błędnego wypełnienia formularza ( w tym również, braku odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie ), wniosek o przyznanie wizy nie zostanie rozpatrzony. Odrzucenie dokumentów, może skutkować brakiem uzyskania wizy w wyznaczonym przez Państwa terminie.

 

Przypominamy, że ostateczną decyzję o wydanie wizy do Chińskiej Republiki Ludowej podejmuje Konsul. Informujemy również, że Konsul może zdecydować o zmianie krotności wizy, a także wydać decyzję odmowną o jej przyznaniu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że dokładamy wszelkich starań, aby aplikowane w Państwa imieniu dokumenty, spełniały wszelkie wymogi oraz zostały pozytywnie rozpatrzone.

 

 

Dokumenty

Od dnia 15.10.2018 Konsulat Chin wprowadził bezwzględny obowiązek składania w przypadku:
• wiz turystycznych- rezerwacji lotniczej i rezerwacji hotelowej,
• wiz służbowych -zaproszenie - w treści zaproszenia muszą być zawarte następujące informacje; dane osoby zapraszanej - nazwisko - imię /imiona data urodzenia - numer paszportu - data wjazdu i wyjazdu z Chin - cel wyjazdu -informacja kto pokrywa koszty pobytu w Chinach .
• Zaproszenie musi zawierać też dane firmy zapraszającej- adres-numer telefonu.
• Brak powyższych informacji w zaproszeniu może skutkować zwrotem składanych aplikacji wizowych.
W przypadku wyjazdów słuzbowych jeżeli zakwaterowanie będzie mało miejsce np w mieszkaniach służbowych, hotelach firmowych - ta informacja musi być podana w zaproszeniu.
Warunkiem uzyskania wizy dwukrotnej w przypadku:
- wizy turystycznej- przedstawienie biletu lub rezerwacji lotniczej z informacją o dwukrotnym przekroczeniu granicy Chin.
- wizy służbowej- przedstawienia zaproszenia od firmy chińskiej z podaną datą pierwszego i kolejnych wjazdów na teren Chińskiej Republiki Ludowej.
Przedstawienie wymaganych dokumentów nie jest gwarantem uzyskania wizy dwu lub wielokrotnego wjazdu.
Ostateczną decyzje w kwestii wydania wizy dwukrotnej lub wielokrotnej podejmuje konsul Chińskiej Republiki Ludowej.
Bez wyżej wymienionych dokumentów konsulat nie przyjmuje aplikacji wizowych.
• 1 formularz - wypełniony, wydrukowany i podpisany w dwóch wyzanaczonych miejscach
• 2 fotografie- zdjęcie biometryczne 3,5 na 4,5 cm na wprost (na jasnym tle, nie może być w okularach , odsłonięte uszy)

• paszport (ważny min 6 miesięcy- ważność liczy się od daty przekroczenia granicy chińskiej) - musi mieć min 3 wolne strony (obok siebie)

• zaproszenie w przypadku wizy służbowej
• kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)
• rezerwacja lotnicza i rezerwacja hotelowa- w przypadku wiz turystycznych
• osoby, które mieszkają w mieszkaniach służbowych na terenie Chin, obowiązane są do umieszczenia tej informacji w zaproszeniu

 

Ceny

Od dnia 15.10.2018 ceny wiz do Chin


• 185 zł+260 zł - koszt wizy w trybie normalnym (okres oczekiwania- 4 dni)
• 275 zł+370 zł - koszt wizy w trybie ekspresowym (okres oczekiwania -3 dni)
• 370 zł+420 zł - koszt wizy w trybie superekspres ( okres oczekiwania -2 dni)

 

Pośrednictwo -uzyskanie wizy w  trybie normalny - 100 zł + vat

Pośrednictwo - uzyskanie wizy w trybie ekspresowym - 150 zł + vat

Pośrednictwo wizowe- uzyskanie wizy w trybie superekspresie ( z dnia na dzień) - 250 zł +vat

Uwagi

 

 

UWAGA: UWAGA: W dniach 1, 2 , 3, października 2019 roku, Chińskie Centrum Wizowe będzie nieczynne w związku z obchodami chińskiego dnia narodowego. Wszystkie złożenia i odbiory będą odbywały się według harmonogramu pracy Centrum Wizowego z wyłączeniem podanych dni.

UWAGAOd dnia 10 maja 2019 zmianie ulegają procedury wizowe. Obowiązują NOWE WNIOSKI ELEKTRONICZNE wypełniane wyłącznie w języku angielskim. Skorzystaj z naszej pomocy i nie martw się formalnościami! 

 

Od 15.10.2018 Konsulat Chin wymaga aby w treści składanych zaproszeń znalazły się obowiązkowo
następujące dane:
• imię/imiona i nazwisko osoby wyjeżdzającej
• numer paszportu
• data urodzenia
• data wjazdu i wyjazdu z Chin
• informacja kto pokrywa koszty pobytu osoby wyjeżdzającej.
• cel wyjazdu
• na zaproszeniu muszą znajdować się też dane firmy zapraszającej (adres - numer telefonu)
Od dnia 11.08.2016 Konsulat Chin wprowadził bezwzględny obowiązek składania w
przypadku:
• wiz turystycznych- rezerwacji lotniczej i rezerwacji hotelowej,
• wiz słuzbowych- zaproszenia
W przypadku wyjazdów słuzbowych jeżeli zakwaterowanie będzie mało miejsce np w
mieszkaniach służbowych, hotelach firmowych - ta informacja musi być podana w zaproszeniu.
Od dnia 01.04 agenci wizowi mogą składać w konsulacie Chin tylko dokumenty wizowe obywateli Unii Europejskiej.
Osoby z krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej mogą składać dokumenty tylko osobiście.
Bez wyżej wymienionych dokumentów konsulat nie przyjmuje aplikacji wizowych.
• wiza turystyczna przyznawana jest na max. 30 dni pobytu
z dniem 09.05.2019 Konsulat Chin wprowadza nowe wnioski wizowe.
• na podstawie wydruku rezerwacji lotniczej i zaproszenia od firmy chińskiej można uzyskać
wizę jedno lub dwukrotną ważną 3 miesiące lub 6 miesięcy na wjazd
• wizę wielokrotną można uzyskać tylko w przypadku posiadania w paszporcie dwóch i
więcej wiz służbowych na podstawie zaproszenia firmowego wystawionego przez firme
chińską. Zaproszenie musi zawierać prośbe o wystawienie wizy rocznej -wielokrotnej.
Zaproszenie może byc przesłane mailem.
• Jeżeli wizy znajdują się w starym paszporcie- konieczne jest dołączenie do aplikacji
• kopi wiz wraz z pieczątkami przekroczenia granicy chińskiej.
• w przypadku cudzoziemców dodatkowym dokumentem niezbędnym do otrzymania wizy
jest posiadanie karty stałego pobytu lub karty obywatela Unii Europejskiej lub zezwolenie
na zameldowanie obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej.
• do 90 dni pobytu w Hongkongu wizy nie obowiązują.
• ważność wizy rozpoczyna się od dnia złożenia dokumentów w konsulacie
Od dnia 01.04.2017 konsulat Chińskiej Republiki Ludowej wprowadził obowiązek osobistego
składania dokumentów wizowych w przypadku wyjazdów:
• Wizy pracownicze
• Wizy studenckie (dłuższe niż 6 miesięcy)
• Wizy rodzinne

Formularze

 

Wniosek wizowy, który należy wypełnić znajduje się na stronie internetowej: kliknij w link>Chińskiego Centrum Wizowego (CCW) w WarszawieWniosek wizowy nie jest dostępny w języku polskim.
Po przejściu na stronę CCW, należy przesunąć kursor na dół strony i wybrać polecenie "New Application Form" w sekcji "China Visa Applicant". Po poprawnym wypełnieniu wniosku, należy wygenerować plik z systemu, a następnie wydrukować go oraz podpisać przez osobę aplikującą. (W przypadku osób niepełnoletnich wnioski powinien podpisać opiekun prawny dziecka.
Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku, należy podpisać go własnoręcznie na pierwszej oraz na ostatniej stronie - punkt 9.1a. Wniosek papierowy bez 2 podpisów jest nieważny.
Podpisany, papierowy wniosek należy wysłać do nas wraz z pozostałymi dokumentami - zamieszczonymi poniżej.
Prosimy uważnie wypełniać wniosek wizowy, ponieważ po zakończeniu jego wypełniania, nie ma możliwości powrotu do aplikacji celem zmiany danych. W przypadku konieczności poprawienia błędnego wniosku, będzie wymagane ponowne wypełnienie wniosku od początku.

 

 

 

 pdf  Legalizacja

 

 Zgoda na przetwarzanie danych

 

Jeśli chcą Państwo pomocy w wypełnieniu formularzy prosimy o wypełnienie ankiety<kliknij w link

 

Ważne informacje

Od 15.10.2018 aplikacje o wizy chińskie będą przyjmowane wyłącznie przez powstałe Chińskie Centrum Podawcze.
Koszty Nowe centrum wizowe w głównej mierze oznacza wzrost cen, które należy doliczyć do kosztów otrzymania wizy do Chin. Tak więc oprócz opłaty konsularnej, do wizy należy doliczyć opłaty jakie pobiera Chińskie Centrum Podawcze
• wiza w trybie standardowym – opłata pobierana przez Centrum 185 zł + koszt wizy 260 zł- całkowity koszt 445 zł
• wiza w trybie ekspres –opłata pobierana przez Centrum- 275 zł + koszt wizy-370 zł- całkowity koszt 645 zł
• wiza tryb super ekspres – opłata pobierana przez Centrum 370 zł (tryb ten będzie dostępny tylko w określonych przypadkach)+ koszt wizy 420 zł- całkowity koszt 790 zł.


Opłaty pobierane przez Centrum Podawcze są bezzwrotne. Jeśli Państwa wniosek wizowy zostanie odrzucony przez konsulat - Chińskie Centrum nie zwraca opłaty podawczej - zwracany jest tylko koszt wizy.
Ważna informacja!
Do składanej aplikacji wizowej nie należy przyklejać fotografii. Zdjęcie musi być dostarczone luzem. Musi być takie samo jak to które zostanie zeskanowane do nowej aplikacji wizowej.
Zdjęcie nie może być w okularach.  Te same 2 zdjęcia muszą być dołączone w oryginale do wypełnionej aplikacji
Uwaga! Z dniem 09.05.2019 zostaje wprowadzony nowy formularz wizowy .
Od tego dnia stare formularze wizowe nie będą honorowane przez Chińskie Centrum Wizowe.
Nowy formularz należy wypełniać on-line przez strone Chińskiego Centrum
Wizowego- www.visafrochina.org. i wydrukować.Formularz musi być podpisany w dwóch miejscach.
Podpis na aplikacji musi być taki sam jak w paszporcie.
W przypadku osób niepełnoletnich- formularz podpisuje jedno z rodziców.
Proszę mieć przygotowane zdjęcie biometryczne – należy je zeskanować do wypełnianego
formularza. ( to samo zdjęcie musi być dołączone w oryginale) do wypełnionej aplikacji
wizowej ( zdjęcie aplikanta nie może być w okularach)
Wpełniając nowy formularz wizowy należy wybrać jako miejsce składania aplikacji-Warszawę
Formularz wizowy wypełnia się w języku angielskim.
Prosimy o dokładne odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu.
Jeżeli mamy złożyc w imieniu Państwa dokumenty w Chińskim Centrum Wizowym proszę tylko
wypełnić i wydrukować formularz.Proszę nie umawiac się na spotkanie -dostarczenie
dokumentów -do Chińskiego Centrum Wizowego.
Po otrzymaniu od Pańśtwa dokumentów – czynność ta będzie dokonywana przez Agenta.