Wietnam

ul. Resorowa 36
Warszawa
pon, wt, śr, czw: 8.30 - 12.00

 

E-visa

Dokumenty do evisy ( mogą być przesłane mailem)
• 1 wniosek wizowy > Formularz wizowy
• kolorowy skan pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem) w jpg
• kolorowy skan zdjęcia paszportowego, (twarz na wprost na białym tle – jak do nowego
paszportu)-w jpg
Koszty promesy
• 25 Euro – tryb normalny
Pośrednictwo: 123zł brutto
informacje o promesie
• e-visa turystyczna jest jednokrotna
• ilośc dni pobytu to 30 dni
• aplikujący muszą mieć kopię e-visy przy sobie przez cały pobyt w Wietnamie
• e-visa uprawnia do wjazdu na teren Wietnamu przez 28 przejść granicznych (lotniska,
przejścia lądowe, porty morskie)

okres oczekiwania 3-7 dni

Wiza wydawana przez Konsulat

  • 1 formularz wypełniony > formularz
  • 1 fotografia
  • paszport
  • rezerwacja lotnicza

Ceny i czas oczekiwania

  • wiza jednokrotna miesięczna - do 30 dni pobytu - koszt 250 zł - okres oczekiwania na wizę 7 dni
  • wiza jednokrotna miesięczna - do 30 dni pobytu - koszt 300 zł - okres oczekiwania 2 dni (tryb ekspresowy)
  • wiza wielokrotna  miesięczna - do 30 dni pobytu - koszt 300 zł- okres oczekiwania 7 dni
  • wiza wielokrotna miesięczna - do 30 dni pobytu - koszt 350 zł - okres oczekiwania 2 dni (tryb ekspresowy)
  • wiza wielokrotna  trzymiesięczna - do 90 dni pobytu - koszt 450 zł - okres oczekiwania -7 dni
  • wiza wielokrotna trzymiesięczna - do 90 dni pobytu - koszt 550 zł- okres oczekiwania - 2 dni (tryb ekspresowy)

 

 

Uwagi

 

 Wiza do Wietnamu jest wizą datowaną - termin taki jak wpisane daty na aplikacji wizowej.